Doa Al-Ma’surat Lengkap Beserta Artinya

Doa Al-Ma’surat Lengkap Beserta Artinya – merupakan doa perlindungan dan permohonan kepada Allah SWT yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila berbicara mengenai doa harian tentu ada banyak fadilah dan keutamaannya.

Begitu pula dengan doa pagi dan petang yang biasa dibaca oleh para pengikut Nabi Muhammad SAW ini. Sangat dianjurkan untuk dibaca setelah Shalat Subuh menjelang pagi datang dan setelah shalat maghrib menjelang gelap malam sempurna.

Apa itu doa al-matsurat?

Guna meminta perlindungan dari Allah SWT dari awal berdoa hingga ia berdoa kembali di waktu selanjutnya (yakni pagi-petang dan sebaliknya). Selain itu doa Al-maksurat susunan Hasan Al Bana juga bertujuan untuk meminta ampunan dan taubat atas kesalahan yang telah lampau.

Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya : “Setiap kamu sekalian pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang telah bersalah adalah bertaubat” (HR. Ahmad)

Adapun adab dalam berdoa agar lebih mustajab dan mendapat kekhusyukan di dalamnya: Keadaan suci, Berwudhu, Ta’awudz, konsentrasi agar khusyuk, suara lirih dan menghadap kiblat bila memungkinkan.

Teks Bacaan Doa Al-Ma’surat Pagi dan Petang

Taawudz dan Al-Fatihah

ta'awudz

“Aku berlindung kpd Mu yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk”

al-fatihah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang * Segala puji bagi Allah, Rabb jagad semesta alam * Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang * Yang menguasai di hari pembalasan (kelak di hari kiamat) *Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta tolong * Tunjukanlah kepada kami jalan lurus * Jalan bagi orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yg dimurkai dan bukan ( jalan) yg sesat * Aamiin

Al-Baqarah : 1-5

al-baqarah 1-5

Dengan menyebut nama Allah YangMaha Pemurah lagi MahaPenyayang. * Alif Laaam Miiimm * Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa * Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menginfakkan dari riziki yang telah Kami anugerahkan kepada mereka * Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepada mu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, serta mereka yakin terhadap adanya (kehidupan selanjutnya) akhirat * Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari sisi Rabb mereka, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung *

Ayat Kursi

ayat kursi

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi yg mengurus (makhluk-Nya); tidak ada rasa kantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaan-Nya apapun yang ada pada langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat disisi Allah tanpa se-izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yangtelah dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat dalam memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. * Tidak ada paksaan pada agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Tooghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha-Mendengar lagi Maha-Mengetahui. * Allah Pelindung bagi orang-orang beriman; Dia-lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman-islam). Dan orang-orang yang kafir, pelindung ialah saithan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya menuju kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka akan kekal di dalamnya. * (QS. Al Baqoroh : 255 – 257)

Al-Baqarah 3 Ayat Tekahir

al-baqarah ayat terakhir

Kepunyaan Allah-lah segala apa2 yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. * Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami taat”. (Mereka berdoa): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali”. * Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau beri beban pada kami, beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”. * (QS. Al Baqoroh : 284 – 286)

Surat Al-Ikhlas

surat al-ikhlas

Dengan menyebut nama Allah Yang MahaPemurah lagi MahaPenyayang. Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa. * Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu.* Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,* dan tidak ada yang menjadi setara dengan Dia”* (dibaca 3 kali).

Surat Al-Falaq

QS. Al-Falaq

Dengan menyebut nama Allah YangPemurah dan MahaPenyayang. Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai waktu subuh, * dari kejahatan makhluk ciptaan-Nya,* dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita, * dan dari kejahatan wanita-wanita sihir yang menghembus di buhul-buhul, * dan dari kejahatan serorang pendengki bila ia mendengki”. * (dibaca 3 kali).

Surat An-Nas

surat an-nas

Dengan menyebut nama Allah YangPemurah lagi MahaPenyayang. Katakan lah: “Aku memohon perlindungan kepada Rabb (yang memelihara & menguasai) manusia. * Raja para manusia. * Sesembahan para manusia. * Dari segala kejahatan (bisikan setan) yang biasa tersembunyi, * yang selalu membisikkan (suatu kejahatan) ke dalam dada para manusia, * dari (golongan) jin dan manusia. *  (dibaca 3 kali).

Doa Pagi & Sore

doa pagi & sore

Kami telah memasuki waktu sore dan masuk waktu sore pula kerajaan milik Allah. Segala puji hanya bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan (yg berhak disembah) melainkan Dia, dan pada-Nya tempat kembali. (baca 3 kali)

doa al-maksurat sore

Kami masuk waktu sore di atas fitrah Islam dan kalimat tauhid, di atas agama Nabi kami Muhammad SAW, dan diatas ajaran bapak kami Ibrahim as yang hanif. Dan ia bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. (baca 3 kali)

doa pagi dan malam

Ya Allah, sesungguhnya aku memulai sore ini dengan kenikmatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu. Maka lengkapkanlah untukku kenikmatan dan kesehatan dan perlindungan-Mu  pada urusan agamaku, dunia dan juga akhirat. (baca : 3 kali)

doa menjelang sore

Ya Allah, segala nikmat yang sore ini menyertaiku atau siapapun di antara makhluk-Mu, hanyalah dari-Mu semata tiada sekutu bagi-Mu, Maka bagi-Mu segala pujian dan bagi-Mu rasa syukur. (baca : 3 kali)

Doa Permohonan Kepada Allah SWT

doa meminta kepada Allah

Wahai Rabb-ku, bagi-Mu segala puji sebagaimana selayaknya untuk kemuliaan wajah-Mu dan keagungan lagi kekuasaan-Mu. (baca : 3 kali)

doa memohon rizki dan ilmu

Aku tulus rido atas Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Al Qur’an sebagai imam, dan Umat Muslim sebagai saudara. Wahai Rabb-ku, tambahkanlah padaku ilmu, dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Wahai Dzat Yang Maha-Pengasih lagi Maha-Penyayang (baca : 3 kali)

tasbih dzikir

Maha-Suci Allah dan segala puji bagi-Nya sebanyak bilangan makhluk-Nya, selera diri-Nya, seberat timbangan ‘Arsy-Nya dan sebanyak tinta (bagi) kata-kata-Nya. (baca : 3 kali)

Doa Perlindungan

doa perlindungan

Dengan nama Allah, yang selama bersama namaNya tidak ada sesuatu pun di bumi ataupun di langit yang dapat membahayakan. Dan Dia-lah yang Maha-Mendengar lagi Mengetahui.

doa berlindung dari kesyirikan

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon lindungan kepada-Mu dari menyekutukan-Mu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada-Mu untuk sesuatu yang tidak kami ketahui. (baca : 3 kali)

doa berlindung

Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan. (baca : 3 kali)

doa meminta perlindungan dari segala urusan

Yaa Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kegelisahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan bakhil, dan juga aku berlindung kepada-Mu dari tekanan hutang, dan kesewenang-wenangan orang. (baca  3 kali)

doa meminta ampunan

Ya Allah, sehatkanlah badanku. Yaa Allah sehatkanlah pendengaranku. Yaa Allah sehatkanlah penglihatanku. Yaa Allah sehatkanlah jiwaku (hatiku). (baca : 3 kali)

doa al-ma'surat

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur. Tiada Tuhan kecuali Engkau. (baca : 3 kali)

doa al ma'surot kubra sugra

Ya Allah, Engkaulah Rabb-ku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku memegang teguh janji-Mu, semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui banyaknya nikmat (yang Engkau anugerahkan) kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tiada yang sanggup mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. (baca : 3 kali)

istighfar

Aku mohon ampunan kepada Allah, yang tiada Tuhan kecuali Dia. Yang Maha hidup-kekal dan senantiasa mengurus (makhluk-Nya) dan aku bertaubat kepada-Nya. (baca : 3 kali)

Sholawat

shalawat nabi

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad serta keluarga junjungan kami Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Ibrahim beserta keluarga junjungan kami Nabi Ibrahim. Limpahkanlah barokah kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan beserta keluarga junjungan kami Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah limpahkan barokah kepada junjungan kami Nabi Ibrahim beserta keluarga Nabi Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia. (baca : 10 kali)

Dzikir dan Doa

dzikir tasbih tahmid takbir tahlil

Maha Suci Allah, Segala Puji bagi Allah, Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar. (baca : 100 kali)

bacaan tahlil

Tiada Tuhan melainkan Allah semata. Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruhkerajaan, bagi-Nya pula segala puji, yang menghidupkan dan juga mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. (baca : 10 kali)

tasbih istighfar

Maha Suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah dan diibadahi) melainkan Engkau, aku memohon ampunan dan taubat kepada-Mu. (baca : 3 kali)

al-ma'surat

Ya Allah, berilah sholawat kepada Muhammad; hamba-Mu, dan Rasul-Mu, Nabi yang ummyun. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya, serta berilah keselamatan sebanyak yang terjangkau oleh ilmu-Mu, yang tercatat oleh pena-Mu; dan yang terangkum oleh kitab-Mu. Ridhoi lah ya Allah, para pemimpin kami Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta semua sahabat, semua tabi’in dan semua orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari Pembalasan (Kiamat).

bacaan penutup doa

Maha Suci Rabbmu, Pemilik segala kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifatkan. Keselamatan semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada para utusan-utusanMu dan segala puji bagi Allah. Rabb semesta sekalian alam.

Wirid Rabithah

ali-imron 26-27

Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang menguasai kerajaan, Engkau telah berikan kerajaan kepada orangyang Engkau kehendaki dan Engkau telah (dapat) mencabut kerajaan dari orangyang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orangyang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orangyang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.* Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau dapat mengeluarkan (membuat) yang hidup dari yang mati, dan Engkau dapat mengeluarkan yang mati dari yang hidup sebelumnya. Dan Engkau sang pemberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa hitungan (batasan)”. * (QS. Al-Imran : 26 – 27)

doa rabithah

Ya Allah, sungguh ini adalah saat datangnya siang-Mu dan bergantinya malam-Mu serta suara permohonan kepada-Mu, maka ampunkanlah aku.

bacaan doa rabithoh

Arti latinnya:

Ya Allaah, Sungguh Engkau Maha Mengetahui atas semua isi hati-hati ini telah berkumpul atas dasar kecintaan padaMu, bertemu atas dasar ketaatan pada-Mu, bersatu dalam rangka menyerukan nama dan jalanMu, dan berjanji setia untuk membela syari’atMu, maka teguhkanlah (kuat) ikatan pertaliannya. Yaa Allaah, tetapkanlah kasih sayangnya, tunjukanlah jalan2nya, dan penuhilah ia dengan cahayaMu yang tidak bisa redup , lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawaqal kepada-Mu, hidupkanlah tawaqal kepada-Mu, hidupkanlah ia dengan pengenalan pada-Mu, dan matikanlah ia dalam kondisi syahid di jalanMu. Sesungguh nya Engkau sebaik-baik pelindung dan penolong. Ya Allaah mohon kabulkanlah. Dan semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kami (nabi) Muhammad dan keluarganya dan kepada semua sahabatnya.

Baca Juga : Doa dan Dzikir Sebelum Tidur

Video Bacaan Doa AL-Ma’surat

Mungkin dengan adanya teks bacaan doa diatas dapat membantu Anda dalam berdoa dan beribadah kepada Allah. Apa bila ada kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari kami. Bila ada benarnya itu datang dari Allah SWT. Wallahu a’lam.

Artikel Terkait : Hukum Sedekah dan Keutamaannya

Keutamaan Membaca Al-Ma’tsurot

Adapun beberapa keutamaan dan khasiat manfaat yang dirasakan oleh pembaca dan orang sekitarnya ketika dan setelah ia membaca doa ini di waktu pagi dan sore hari.

  • Terlindungi diri dari madhorat dan gangguan setan ketika dan sesudah membaca doa al matsurat. Ketika pagi ia membaca maka akan terlindungi hingga sore harinya dan ketika sore ia membacanya maka akan terlindungi hingga esok pagi harinya.
  • rumah dijauhkan dari gangguan jin dan syaithon. Bila seseorang membacanya di dalam rumah maka rumah itupun juga akan terjaga. Senagaimana sabda Nabi SAW yang menerangkan bahwa bacaan 10 ayat pertama Al-baqarah, ayat kursi dan 3 ayat terakhir Al-baqarah dapat menjadi tameng bagi rumahnya.
  • Disempurnakan nikmatnya. Dalam salah satu bacaan doa yang ada pada Al-matsuraot juga terdapat doa permintaan seorang hamba untuk dicukupkan rizki dan nikmat di dunianya.
  • Ucapan syukur atas nikmat Allah. Dengan banyak mengingat Allah dan beribadah berati seorang hamba telah melaksanakan penghambaan dengan Rabb-nya dengan tindakan dan lisan.
  • Mendapatkan ridho dan pahala. Melantunkan doa dan melafalkan dzikir termasuk amalan berpahal dan mudah untuk mencari ridho Allah SWT.
  • Memohon perlindungan dari mara bahaya baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

***

Bila anda ingin teks word pdf bacaan doa al matsurat pagi dan petang anda bisa meng-copy teks tersebut atau download rekamannya via link youtube diatas dengan cara memakai aplikasi download file yotube yang tersedia di playstore.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *