Contoh Teks Eksposisi Bahasa Jawa

Setelah kemarin kita telah ulas mengenai teks eksposisi bahasa inggris, kali ini kita akan bahas mengenai contoh teks eksposisi bahasa jawa.

Apa yang mendasari orang untuk belajar di artikel ini? Karena kita akan membahas teks eksposisi bahasa jawa lebih mendalam terkait struktur, contoh dan arti bahasa indonesianya yang mungkin sebagian dari anda belum terlalu mahir berbahasa jawa.

Teks eksposisi ilustrasi

Yuk, simak beberapa ulasan singkat dan berbagai contoh teks eksposisi berikut ini.

Pengertian Teks Eksposisi Bahasa Jawa

Teks eksposisi jawa sebenarnya sama dengan teks eksposisi biasanya, namun hanya saja menggunakan bahasa daerah yaitu Jawa.

Dalam ilmu bahasa indonesia, teks atau kalimat eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan kata dalam penulisan sebuah paragraf guna membeberkan kejelasan dari suatu pembahasan untuk menjadi paragraf yang lebih padat singkat dan akurat.

Contoh Teks Eksposisi Jawa & Artinya

Contoh Teks Eksposisi
Contoh Teks Eksposisi

Contoh Teks Eksposisi Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Gamelan

Ing tanah Jawa gamelan iku sak ageng-agenge piranthi kanggo nyawisake ganding lan gending. Gunane piranthi iki kanggo ngiringi music pementasan utawa acara ing gedhe pamirsane. Tuladhane: pementasan kebudayaan jawa, seni pertunjukan wayang, ketoprak, tarian lan music.

Gamelan Jawa dibedakno ana cacahing werna yaiku: soran utawa gending ingkang volume tabuhan atos. Swaraning gamelan iki kanggo instrument tabuh tempo tanggung lan metune swara luwih lembut lan alon-alon. Kekabehing instrument iku ditabuh nanging sing luwih apik yaiku gender, gambang siter, rebab lan suling.

Ana uga gamelan sing kanggo dumadi upacara adat kang agung, utawa ageng. Gamelan liyane jenenge sekati lan gamelan nunggang. Segati anggoneKanjeng kiyai Guntur Madu lan Kanjeng Guntursari. Gamelan iki biasane dinggo acarane maulud Nabi Muhammad SAW sing diacarake setahun pisan.

Gamelan sing biyasane digunakake ing tanah Jawa nduweni akeh jenis lan cara nabuh yaiku ana sing volume keras lan ono sing lembut. Jenis-jenising gamelan ana akeh, saka piranti apa bae sing kang ditabuh lan piranti sing diutamakake ditabuh. Ana gamelan kanggo pementasan lan kanggo upacara adat, mergo kuwi kula lan panjenengan kudu ngerti jenis, jeneng piranti gamelan lan manfaatipun gamelan kanggo ngelestariake budaya jawa.

Baca juga : Jualan bibit kelapa di Jawa 

Contoh Teks Eksposisi Tanah Jawa

Sejarah Wayang Kulit

Ing tanah Jawa, wayang menika dados hiburan kang sampun turun tinurun nganti sakmeniko. Piranthi wayang wonten pirang-pirang, salah sak wijine yaiku wayang kulit. Sak liyane wayang ing ana yaiku wayang wong , wayang golek, cerita wayang lan sak liyane.

Wayang kulit sakmeniko biasane dinggo para wali ngaturaken islam marang masyarakat jawa. Sakmeniko sejarahipun wayang sampun wonten teng jaman kerajaan hindu budha. Nanging melbune islam ning tanah Indonesia angel anggene dakwah lan meruhi ilmu islam marang warga. Lha satemene ulama ingkang dakwah yaiku wali mangerteni ingkang dakwah sekeco ngagem piranthi leluhur rumiyen yaiku wayang.

Kanggo opo wayang dinggo dakwah islam ing tanah Jawa? Sakliyane hiburan pertunjukan warga, wayang biso mangertekke masyarakat Jawa ora kaget anggone sinau ajaran anyar, dadi para wali lan ulama menika nyampeaken ajaran nganggo karangan cerita islami singkat kanggo ngaturakke ajaran islam marang wong Jawa.

Artinya

Di tanah Jawa, wayang itu dijadikan sebagai sarana hiburan yang sudah lama turun-temurun hingga saat ini. benda wayang itu banyak jenisnya, salah satunya wayang kulit. Yang lainnya adalah wayang orang, wayang golek,cerita wayang dan lainnya lagi.

Wayang kulit di tanah Jawa dahulu kala dibuat oleh para wali untuk menyampaikan islamkepada masyarakat Jawa. Sejarah wayang juga sudah ada sejaka zaman hindu budha. Tetapi masuknya ajaran islam ke Indonesia juga agak kesulitan dalam menyampaikan ajarannya kepada warga setempat. Maka dari itu ulama dakwah yaitu para wali menyampaikannya dengan baik ajaran islam menggunakan perantara wayang.

Buat penyampaian islam dengan benda wayang?Selain buat hiburan pertunjukan warga, wayang juga bisa menjadi perantara masyarakat Jawa dalam mempelajari ajaran islam. Jadi para wali sepakat dengan ulama menggunakan wayang sebagai salah satunya wasilah menyampaikan ajaran dengan karanagan cerita singkat untuk memahamkan ajaran kepada orang-orang Jawa.

***

Baca juga “Sejarah Kuda di Dunia

Bagi anda yang ingin belajar lebih menganai Teks Eksposisi silahkan baca juga di artikel ini. Disana akan dibahasa lebih lengkap mengenai contoh paragraf & kalimat eksposisi tentang ilustrasi lingkungan, internet, makanan. Kesehatan dan masih banyak lainnya.

Sumber bacaan lain : BACA INI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *